0

Hvordan enhederne taler sammen.
Back-haul muligheder med DKT WAVE2.


DKT WAVE2 WiFi mesh platformen indeholder forskellige muligheder for intra- kommunikation mellem WiFi enhederne. Som udgangspunkt skal en enhed kables direkte til routeren, for at virke optimalt, men der er også mulighed for trådløs opkobling, samt via strømkabler. Denne router skal kunne tilgå internettet, før DKT WAVE2 WiFi mesh enhederne vil fungere. Enheden der kobles til routeren bliver automatisk konfigureret til at agere master på netværket.

Back-haul defineres som måden hvorpå WiFi enhederne taler sammen i dit mesh netværk, og dermed måden de sender data mellem enhederne. For DKT WAVE2 WiFi mesh løsningen er der flere muligheder for at skabe denne kommunikation mellem enhederne.

BACK-HAUL VIA KABLER

Den bedste måde at koble sine DKT WAVE2 WiFi mesh enheder sammen på er via internetkabler. Disse skal helst være i den såkaldte kategori CAT5e eller bedre, for at minimimere flaskehalse i netværket. Den kablede back-haul sikrer at man har en stabil og hurtig forbindelse mellem sine DKT WAVE2 WiFi mesh enheder. Hvis enhederne er kablet, kan forbindelsen opnå hastigheder op til ca. 1Gbps, alt afhængig af den switch som forbinder enhederne/kablerne.

TRÅDLØS BACK-HAUL

DKT WAVE2 Air modellen kan kobles sammen via internetkabler, hvilket skaber den mest optimale back-haul performance, men de kan også kobles sammen trådløst (parres) via WPS knappen, som sidder på siden af enheden. Når to eller flere enheder parres, sker intra-kommunikationen mellem enhederne (også kaldet back-haul) trådløst via 5GHz båndet. Alle DKT WAVE2 Air enheder ”taler sammen” på den samme 5GHz frekvens.

Jo flere enheder der skal kobles sammen trådløst, jo mere af 5GHZ frekvensen vil blive afsat til at skabe backhaul mellem WiFi enhederne. Derfor anbefaler DKT at man ikke parrer mere end 3 enheder via trådløs backhaul. Samtidig skal der tages særligt hensyn til afstanden mellem enhederne. For lang afstand vil betyde, at der ikke kan etableres intra-kommunikation (back-haul) mellem enhederne.

BACK-HAUL VIA POWERLINE

Såfremt, at man har en større husstand uden internetkabler og at husstandens tilstand påvirker WiFI-signalet væsentligt pga. tykke mure, gulvvarme eller lange afstande mellem enhederne eller lignende, der forhindrer anvendelse af DKT WAVE2 Air enheder, er det bedste alternativ DKT WAVE2 PowerLine. Her sker intra-kommunikation (back- haul) mellem enhederne ved hjælp af strømkablerne. Strømkabler har den fordel, at antallet af stikkontakter i en ejendom typisk er høj, og at man kan sætte enhederne direkte i hvilken som helst stikkontakt (uden anvendelse af strømforsyning).

Pga. PowerLine (PLC) teknologiens begrænsninger, bør man altid tilstræbe at indsætte sin enhed direkte i en stikkontakt, og ikke i en strømskinne eller anden strømfordeler, da dette kan have større negative indvirkninger på intra-kommunikation (back-haul) performance mellem enhederne.

Ulemperne ved anvendelse af elnettet er at vi hos DKT ikke kan garantere en specifik performance mellem enhederne. Dette skyldes at performance afhænger af ”kvaliteten” af elnstallationen, støj fra andre apparater, om der er jordstik i ejendommen, samt om stikkontakterne sidder på samme lysgrupper (fase). En lang række parametre er derfor indvirkende på den samlede performance mellem enhederne. En teoretisk båndbredde på op til 200Mbps er opnåelig, men en noget lavere båndbredde må kunne forventes.

DKT ANBEFALER

DKT anbefaler at man tilrettelægger sin intra-kommunikation (back-haul) mellem DKT WAVE2 WiFi mesh enhederne efter følgende prioritet:

  1. Internetkabling (Ethernet kabling) med op til 1Gbps performance mellem enhederne.

    DKT WAVE2 Air modellen

  2. WiFi parring via WPS, ved anvendelse af 5 GHz båndet, teoretisk med op til 800Mbps performance mellem enhederne.

    DKT WAVE2 Air modellen

  3. Powerline parring via WPS, ved anvendelse af elnettet, teoretisk med op til 200Mbps performance mellem enhederne

    DKT WAVE2 Powerline modellen

DKT WAVE2 Support

Fakturering og levering

Danmark

Din ordre

Indkøbsvogn

Du har ingen varer i indkøbsvognen