0

Antenne­-
installation
fejlfinding

Driller dit TV-signal? Så gå lige gennem disse steps og se, om det ikke løser problemet.

Pixeleret billede eller sort skærm

Hvis billedet på din fladskærm ser sådan ud, har det i langt de fleste tilfælde en af to årsager, signalet er for svagt, eller der er utætheder i antenneinstallationen. Pixeleringen eller den sorte skærm er blot et symptom på et problem i installationen.

For at få mest glæde af dit kabel-tv signal, kræver det at du har en korrekt udført antenneinstallation i huset. Det vigtigste i en antenneinstallation, er at den er sikret mod forstyrrelser udefra.

Forstyrrelser på tv-signalet skyldes i langt de fleste tilfælde dårlige eller defekte kabler, fordelere og installationer i huset. Nedenfor finder du en grundig vejledning til fejlsøgning af din egen antenneinstallation.

 • Step 1-3 – Kontrol af tilslutninger

  1. Tilslut fjernsynet ved dit afleveringspunkt, som er den første stikdåse i din installation, altså der hvor din leverandør/antenneforening afslutter deres kabel.
    

    
   Hvis dette løser dit problem, må årsagen til fejlen findes i den resterende installation, gå videre til trin 2.
    
   Hvis du fortsat oplever problemer kan du nu afgrænse problemet til antennekablet mellem stikdåse og fjernsynet, gå videre til trin 3.


    

  2. Gentag processen fra trin 1 ved at tilslutte fjernsynet de forskellige stikdåser og noter hvor det virker, og hvor det ikke gør. Når stikdåserne med problemer er identificeret gå da videre til trin 3.


    

  3. Kontroller at stik er fastspændte eller stukket helt ind.
    
   For antennestik: Træk stikket ud, og sæt det derefter helt på plads igen med et let tryk. For F-stik: Foretag en let tilspænding med værktøj. Det samme gøres ved alle stik i systemet.
    
   Hvis dette ikke løser dit problem, gå da til trin 4.
 • Step 4-6 – Antennestik og installationskabler

  1. Kontroller at antennestik ikke har en plastkappe som her:
    

    
   Hvis stikket har en plastkappe kan dette være årsagen til problemet. Det bør skiftes til en type med metalkappe.
    

   Hvis stikket har en metalkappe, men problemet vedbliver, gå da videre til trin 5.
    
   Hvis antennekablet har færdigmonterede stik i enderne, gå da til trin 7.


    

  2. Vurder om installationskablet har den rigtige kvalitet: Folie og fletskærm. Ved tvivl – udskift dette.
    
   Her kan du kan læse om hvad et godt og dårligt antennekabel er.
    
   Hvis problemet vedbliver, gå da videre til trin 6.


    

  3. Kontroller at kablets skærm har effektiv metallisk forbindelse med stikdåsen og at stikdåsen er helt afskærmet.
    
   Her kan du læse om hvad en god og dårlig stikdåse er.
    
   Hvis kablet er monteret efter anvisningen i en god stikdåse, men problemet vedbliver, gå da videre til trin 8.
 • Step 7-9 – Antennekabler og samlinger

  1. Antennekablet med stik er en meget almindelig fejlkilde. Det er meget vigtigt, at dette er godt afskærmet og med ferritrør påmonteret (fortykkelsen tæt på stikkene). Hvis tilslutningskablet har løse stik, kontroller effektiv skærmforbindelse.
    
   Det kan være nødvendigt at skifte antennekablet ud med et af høj kvalitet. Vi har antennekabler med færdigmonteret stik.
    

   Her kan du læse om godt og dårligt antennekabel med stik.
    
   Vedbliver problemet, gå da videre til trin 8.


    

  2. Hvis der er nogle samlinger på dit antennekabel, skal disse være korrekt udført.
    
   Læs her hvordan en korrekt samling udføres.
    
   Hvis samlingen er udført korrekt, men problemet vedbliver, gå da til trin 9.
    
   Hvis ikke samlingen er korrekt, kan du her finde de rigtige komponenter her.


    

  3. Du er nu nået rigtig langt i fejlsøgningen, men da problemet vedbliver, er der nu tre muligheder.
    
   1: Det kan være en mulighed at der i fejlsøgningen er blevet overset en detalje, prøv at gennemgå de forskellige trin igen med kritiske øjne. Se evt. trin 11.
    
   2: Du har en installation med flere end et fjernsyn, gå da videre til trin 10.
    
   3: Fejlen lader ikke til at være i din hjemmeinstallation, kontakt da din udbyder med henblik på fejlsøgning i deres del af installationen, som i trin 1 blev defineret til afleveringspunktet og alt bagvedliggende teknik.
 • Step 10-11 – Installation med flere fjernsyn og forstærker

  1. Installer en forstærker med flere udgange umiddelbart efter afleveringspunktet, og tilslut stikdåserne denne forstærker. Du kan se hvordan forstærkeren tilsluttes i diagrammet nedenfor.
    

    
   1. Indgangssignal. Det er her din udbyder/leverandør/antenneforening afslutter deres installation i dit hjem, det kaldes også for afleveringspunktet. Ved dette punkt har din udbyder som udgangspunkt målt signalet efter, og sikret sig at der lever op til kravene om styrke mv.
    
   2. F-stikket. Dette stik er standarden for de fleste tilslutninger før stikdåse og fjernsyn, gevindet sørger for at det ikke kan falde ud som et antennestik kan gøre det.
    
   3. Antennekablet bruges til at forbinde alle enhederne i din installation. Et godt antennekabel har som udgangspunkt to beskyttende skærme.
    
   4. Forstærker med flere udgange, her forbindes alle de efterfølgende vægudtag/stikdåser.
    
   5. Vægudtaget bruges til at afslutte kabelføringen fra en forstærker, og giver antennestiks udgangen til fjernsynet.
    
   6. Tilslutningskablet med de færdigstøbte stik er en af to løsninger til at forbinde fjernsynet med stikdåsen.
    
   7. Det selvgjorte antennekabel er en anden løsning, her monteres antennestik selv på antennekablet.
    
   Vær opmærksom på kvaliteten af din forstærker kan være svingende, vi anbefaler en god forstærker. Du kan læse mere om hvorfor her.
    
   Vedbliver problemet, gå da til trin 8.


    

  2. Hvis ikke de foregående trin har løst problemet, findes der en række tips og tricks som måske kan løse problemet for dig.
    
   Nogle gange kan selve fjernsynet godt have en dårlig afskærmning mod forstyrrende signaler. Det kan modvirkes ved at forstærke signalet op umiddelbart inden det føres ind i fjernsynet. Du kan læse mere om metoden her.
    
   Hvis dette ikke har hjulpet, gå da til trin 9.

Dårlig billedkvalitet? Her er de typiske fejlkilder.

Forstyrrelser på tv-signalet skyldes i langt de fleste tilfælde dårlige eller defekte kabler, fordelere og installationer i huset. Her er vist typiske fejlkilder – disse beskytter ikke nok imod forstyrrende signaler og bør skiftes ud.

Dear customer,
if you have bought products from this page you are naturally
still covered by a full 2 year warranty and you will have access to full support.
We are available for you at
support@dkthome.dk.
DKT WAVE2 Support

Fakturering og levering

Danmark

Din ordre

Indkøbsvogn

Du har ingen varer i indkøbsvognen